Pågående projekt

Min protagonist sedan tre böcker, kommissarien vid Grova Brott i Köpinge läser i Länskuriren, den lokala avisen i den skånska fiktiva staden Köpinge, om ett brutalt kvinnomord. Själv är Curt sedan något år ung pensionär och verksam i skolan som lärarassistent, men kan inte lämna sitt gamla värv fullt ut när hans gamla kollega Marianne Forsén ber om hjälp. Boken har arbetsnamnet Dråpslag. I den bästa av världar kan den vara klar till sommaren 2022.

Lämna ett svar